بارزترین نماد های ظلم ستیزی از در حکومت های اسلامی: نقدها و پاسخ ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری الهیات و معارف، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سمنان، سمنان، ایران.

2 گروه الهیات و معارف، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شاهرود، شاهرود، ایران.

3 گروه الهیات و معارف، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سمنان، سمنان، ایران.

چکیده

ظلم ستیزی یکی از آرمانهای انبیاء به شمار می آید که در منابع گران سنگ روایی مورد تصریح قرار گرفته است. این مفاهیم، زمانی برجسته می شدند که مردم تحت سلطه حاکمان مستبد قرار داشتند و اوضاع سیاسی، اجتماعی و اقتصادی رو به وخامت می گذاشت. در این پژوهش با تکیه بر روش توصیفی تحلیلی، مهمترین مصادیق و مؤلّفه های ظلم ستیزی از قرآن و نهج البلاغه و سایر منابع دینی در جوامع با حکومت مردم سالار مورد واکاوی قرار گرفته است. با استفاده از کتب لغت و تفسیر، مفاهیم اصلی بحث، یعنی؛ ظلم، هلاکت، جامعه و سنت، به طور دقیق بررسی و اشاره ای هم به سایر عوامل مهم در فروپاشی جوامع شده است. در ادامه به بررسی موردی ظلم و مصادیق آن در آیات قرآن کریم و کتب دینی پرداخته شده و در مرحله بعد با تکیه بر نظر قرآن در مورد ظلم ستیزی در حکومت مردم سالار دینی مورد بررسی قرار گرفته است، بر همین اساس فقط جوامعی که قرآن به آنها تصریح کرده، ذکر شده است و در خاتمه به علت هلاکت جوامع به واسطه ظلم و تأثیر آن در هلاکت پرداخته شده است. نتایج مقاله حاکی است که خداوند با فرستادن پیامبران در پی ستاندن حق مظلومان و ایفاد حق در این عالم است، اما آنچه موجب شده ظلم ستیزی در جوامع انسانی به طور کامل اجرا نشود، ظلم با همه انواعش بوده است و اینکه علت اصلی هلاکت اقوام در آیات الهی، ظلم است و سایر عوامل مطرح هم، زیرمجموعه ظلم قرار می گیرند.

کلیدواژه‌ها