طراحی و اعتبار سنجی الگوی مطلوب جهت استفاده بهینه از کانون تهدیدات نوین آموزشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکتری تخصصی گروه برنامه ریزی درسی، واحد مرند، دانشگاه آزاد اسلامی، مرند، ایران.

2 استادیار گروه برنامه ریزی درسی، واحد مرند، دانشگاه آزاد اسلامی، مرند، ایران (نویسنده مسئول).

3 استادیار گروه مدیریت آموزشی، واحد مرند، دانشگاه آزاد اسلامی، مرند، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل و اعتبار سنجی الگوی مطلوب اخلاقی جهت استفاده بهینه از کانون تهدیدات نوین آموزشی انجام گرفته است. روش تحقیق ازنظر هدف کاربردی و ازنوع تحقیقات آمیخته (کیفی - کمی) است. جامعه آماری شامل افراد خبره و به عبارتی شامل گروه‌های خبرگان علمی به شرح: صاحب‌نظران برجسته حوزه آموزش‌وپرورش کشور؛ صاحب‌نظران و اساتید آموزش عالی روسا آموزش‌وپرورش، مدیرکل و معاونین اداره کل آموزش‌وپرورش است در این بخش تعداد 15 نفر خبره به‌صورت هدفمند و غیر تصادفی پس از اشباع نظری موردبررسی قرار گرفت. حاصل این مصاحبه‌ها مجموعه‌ای از مضامین اولیه بود که طی فرایند کدگذاری باز، گردآوری و از درون آن‌ها مقوله‌هایی استخراج شد. سپس در مرحله کدگذاری محوری پیوند میان مقوله‌ها و در ادامه مرحله کدگذاری انتخابی نیز صورت گرفت.
بر اساس نتایج به دست آمده ابعاد الگوی مطلوب اخلاقی جهت استفاده بهینه از کانون تهدیدات نوین آموزشی عبارت‌اند از: عدم انگیزه (مادی و معنوی) معلمان، فضای مجازی و اینترنت، تجاری شدن آموزش و قبولی در رشته‌های خاص، عدم توجه به نیروی انسانی متخصص و کارآزموده، عدم استفاده از تئوری‌های علمی آموزش و یادگیری، سرعت بیشتر تکنولوژی و عقب‌ماندگی آموزش از فناوری، عدم توجه به روش‌های نوین تدریس، عدم تناسب محتوی کتب درسی با نیاز دانش‌آموزان، عدم تخصیص سرانه کافی به مدارس، باورهای فرهنگی جامعه به‌ویژه اولیای دانش‌آموزان، ساختار تشکیلات نظام آموزشی جوابگوی نیاز جامعه نیست.

کلیدواژه‌ها