چالش‌های گزینشی، سیاسی و نظارتی آموزش روزنامه‌نگاری در دانشگاه‌های ایران از نگاه دانشجویان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه علوم ارتباطات اجتماعی، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران شرق، ایران

2 استادیار ،گروه علوم ارتباطات، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران شرق، ایران

3 دانشیار ، گروه علوم ارتباطات اجتماعی، دانشگاه صدا و سیما، ایران

چکیده

در عصر ارتباطات و دسترسی مردم به انواع رسانه‏های اجتماعی، کم‌سوادی روزنامه‌نگاران و آموزش غلط آنها یکی از مهم‌ترین عوامل عقب‌ماندگی این رشته تحصیلی محسوب می‌شود، هدف این پژوهش شناسایی چالش‌های گزینشی، سیاسی و نظارتی آموزش روزنامه‌نگاری در دانشگاه‌های ایران از نگاه دانشجویان کشور است، روش این پژوهش پیمایشی و تمام شماری و جامعه آماری آن تمام دانشجویان سال آخر مقطع کارشناسی رشته روزنامه‌نگاری دانشگاه‌های کشور است. یافته‌های این پژوهش نشان داد که از نگاه دانشجویان فقدان سابقه کار و عدم تجربه استادان در حرفه روزنامه‌نگاری یکی از چالش‌های اصلی آموزش این رشته تحصیلی است، آنها فضای رسانه‌های کشور را امنیتی و سیاسی می‌دانند که همین موضوع نیز سبب می‌شود در طول تحصیل انگیزه خود را از دست بدهند، دانشجویان بر اساس یافته‌های این پژوهش گزینش تک مرحله‌ای دانشجو را نیز از چالش‌های آموزش رشته روزنامه‌نگاری می‌دانند و تاکید دارند که در این گزینش توجهی به شرایط روحی و جسمی داوطلبان و آمایش سرزمین نمی‌شود. نتیجه حاصل از این پژوهش همچنین نشان داد یکی از چالش‌های این رشته تحصیلی عدم ارزیابی توانایی استادان در حرفه روزنامه‌نگاری است، یعنی هر استادی با طی کردن تعدادی واحد آموزشی و پذیرش در آزمون‌های تئوری می‌تواند استاد این رشته تحصیلی شود، توجهی به کار اعضاء هیئت‌علمی رشته روزنامه‌نگاری در مؤسسات ارتباطی هنگام استخدام آن‌ها در دانشگاه نمی‌شود و استاد می‌تواند بدون حتی یک ساعت فعالیت روزنامه‌نگاری مدرس این رشته تحصیلی شود در حالی که این استادان توانایی تدریس در کلاس‌های درس عملی این رشته تحصیلی را ندارند.

کلیدواژه‌ها