بررسی وضعیت ذاتی ارزهای رمزپایه در نظام حقوقی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد تهران شمال

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال

چکیده

چکیده:
ظهور ارزهای رمزپایه و گسترش مبادلات مرتبط با آنها را می‌توان یکی از برجسته‌ترین نمودهای توسعه اموال غیر ملموس در مبادلات مالی و تجاری اشخاص دانست. حیات بشر همواره تحت تاثیر دو گرایشِ تلاش برای رفع محدودیت‌های موجود و تعیین چارچوب و نظام‌مندی نسبت به دستاوردهای حاصل از این تلاش در جهت اجتناب از بی‌نظمی و از هم‌گسیختگی مناسبات بوده است. ظهور این پدیده را نیز می‌توان به عنوان یکی از محصولات همین تلاش دانست. ارزهای رمزپایه در حال حاضر قله مسیر تحول تلاش‌های بشر برای فائق آمدن بر محدودیت‌های مبادلات تجاری از معاملات پایاپای و تهاتری به سوی استفاده از واسطه‌های مالی محسوب می‌شود که در گذشته و امروز، پول بارزترین مصداق آن می‌باشد، با این وصف، پیش از ورود به آثار و شناسایی ارکان، قراردادهای حاوی این ارزها، وضعیت ذاتی و شناسایی این ارزها تحت عنوان پول یا کالا، از اهمیت ویژه ای برخوردار است که این مقاله در صدد پاسخ به آن می باشد.

کلیدواژه‌ها