امکان‌سنجی رسیدگی قضا یی به دعاوی انتخاباتی در نظام حقوقی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشیار گروه حقوق عمومی و اقتصادی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

چکیده:
رسیدگی به دعاوی انتخاباتی یکی از موضوعات مهم در حوزه‌ی حقوق عمومی است. در نظام حقوقی ایران به موجب اصل (99) قانون اساسی و تفسیر شورای نگهبان از این اصل، نظارت بر انتخابات بر عهده‌ی نهاد شورای نگهبان است. نظارت شورای نگهبان بر انتخابات به موجب تفسیر این نهاد از اصل (99) قانون اساسی، قطعی است. در این پژوهش، با روش تحلیلی- توصیفی به دنبال پاسخگویی به این پرسش هستیم که آیا در نظام انتخاباتی جمهوری اسلامی ایران امکان رسیدگی و نظارت قضایی بر دعاوی انتخاباتی وجود دارد یا خیر؟ با بررسی قوانین انتخاباتی، به این نتیجه می‌رسیم که دعاوی کیفری انتخاباتی در صلاحیت قوه‌ی قضائیه است و سایر دعاوی انتخاباتی در صلاحیت شورای نگهبان است. علاوه بر این به نظر می‌رسد پیش‌بینی نظارت قضایی بر دعاوی انتخاباتی از طریق نهاد دیوان عدالت اداری و مساعدت مراجع قضایی در موضوعات مرتبط با انتخابات، منجر به استحکام بیشتر نظام انتخاباتی جمهوری اسلامی ایران بشود.

کلیدواژه‌ها