مطالعه تطبیقی اخلاق ، عقاید و رفتار سیاسی تشیع در ایران در مبارزه با گروه های تروریستی: (مطالعه موردی: داعش در طی سال های 2011-2016)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم سیاسی- اندیشه سیاسی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

2 استادیار گروه علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

چکیده

با تغییر حکومت در ایران و ایجاد گفتمان­ هایی مانند استقرار حکومت اسلامی جهانی، صدور انقلاب، ام­القرا جهان اسلام و متعاقباً دعوت مسلمانان برای پیوستن به شیعه گفتمان­های دین، ​​رقیب و جایگزین شکل گرفت. اولین نمونه وهابیت در عربستان بود. کشوری که با دیدگاه خود در تثبیت حالت کنونی، با انقلاب اسلامی مخالف انقلاب اسلامی بود که می­خواست وضع موجود را تغییر دهد. عربستان سعودی سعی کرد با به­روزرسانی دین خود، سلفی­گری، رقیب فکری حکومت ایران برتری خود را در دنیای اسلام تثبیت کند. اما نمونه سلفی داعش علیه این اسلام سیاسی به پا خیزیده و دولت نیمه­کاره خود را در عراق و سوریه به نمایش می­گذارد. این مقاله با روش مقایسه ای و با مطالعه کتابخانه‌ای، به مقایسه جوانب مختلف سیاسی در نظام­های سیاسی شیعه و دولت اسلامی در طول سالیان 2011-2016 می­پردازد.

کلیدواژه‌ها