بررسی نقش مجلس سوم شورای ملی در نوسازی اقتصادی ایران (با تکیه بر مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه تاریخ، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 گروه تاریخ، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

3 استادیار،گروه تاریخ، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش مجلس سوم شورای ملی در نوسازی اقتصادی ایران (با تکیه بر مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی) بوده است. این مقاله با روش تفسیری- کیفی و برپایه‌ی منابع کتابخانه‌ای و با رویکرد تاریخی به بررسی نقش نمایندگان مجلس سوم در نوسازی اقتصادی ایران پرداخته است. یافته های این تحقیق نشان داد که نمایندگان مجلس سوم در قالب چهار طیف: دموکرات، اعتدال، هیات علمیه و مستقل با توجه به فترت سه ساله پس از خاتمه کار مجلس دوم و در دورانی که دنیا درگیرجنگ جهانی اول بود و قاعدتا" ایران نیز از لطمات و صدمات آن در امان نبود، در بازه زمانی کمتر از یک سال عمر این مجلس، با تصویب قوانین اقتصادی از جمله: تصویب قانون تشکیلات وزارت مالیه کل مملکت ایران گامهای در اصلاح و نوسازی اقتصادی و بهبود معیشت مردم برداشتند. از نتایج تحقیق حاضر مستفاد گردید که در پی گسترش دامنه جنگ اول جهانی و مداخلات قدرت‌های خارجی بویژه روس و بریتانیا و بدنبال آن یورش نظامی به ایران به دلیل واهی همکاری آن با آلمان و عثمانی، ایران به یک کشور ورشکسته و متلاشی تبدیل شده و مجلس سوم از حل مشکلات اقتصادی فراگیر ناکام مانده و انتظار مردم از حل این مشکلات به دوره های بعد موکول گردید

کلیدواژه‌ها