عوامل ایجاد تنش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی پس از خروج امریکا از برجام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم سیاسی واحد شهرضا،دانشگاه آزاد اسلامی،شهرضا، ایران

2 گروه علوم سیاسی واحد شهرضا، دانشگاه آزاد اسلامی،شهرضا، ایران

چکیده

پس از مذاکرات طولانی با کشورهای 5+1 و به دست آمدن توافق هسته ای که در ایران به عنوان برجام شناخه می شود، روابط ایران با کشورهای همسایه و قدرت‌های بین‌المللی بهبود یافت و تنش در بین این کشورها پایان یافت. اما پس از خروج یک‌جانبه آمریکا از توافق برجام در دوران ریاست جمهوری ترامپ و بازگشت مجدد تحریم‌های یک‌جانبه و ثانویه آمریکا، علاوه بر توقف روند تنش‌زدایی تنش میان ایران و کشورهای منطقه خاورمیانه و قدرت‌های غربی افزایش یافت. این مقاله با رویکردی تفسیری-کیفی و استفاده از نظریه واقع‌گرایی در پی بررسی علل این تنش‌ها بوده است. لذا این سؤال را مطرح نمود که علل ایجاد تنش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی در دوران پسابرجام چیست؟ و این فرضیه را  آزمون کرد که خروج امریکا از توافق برجام و بدعهدی این کشور سبب ایجاد تنش‌های جدید منطقه‌ای و بین‌المللی برای جمهوری اسلامی ایران شده است.

کلیدواژه‌ها