میانجیگری در دعاوی سرمایه گذاری بین المللی: مطالعه موردی ایکسید و معاهده منشور انرژی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق خصوصی و اقتصادی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران(نویسنده مسئول)

2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه علامه طباطبائی تهران، ایران.

چکیده

از لحاظ حجم، پیچیدگی و طرفین اختلاف، دعاوی سرمایه­گذاری خارجی در زمره پیچیده‌ترین اختلافات بین المللی قرار می‌گیرند. یکی از روش‌های حل این اختلافات، میانجیگری است، که تاکنون با اقبال زیادی مواجه نشده است. در عوض داوری به عنوان راه اصلی حل این اختلافات در نظر گرفته شده است که با انتقادات زیادی از جمله هزینه بالا و طولانی بودن رسیدگی مواجه است. در این مقاله با روش تفسیری-کیفی پس از طرح خصوصیات دعاوی سرمایه­گذاری خارجی، به تحلیل استفاده از میانجیگری دراین دعاوی پرداخته شده و در پرتو این تحلیل، جایگاه میانجیگری در کنوانسیون ایکسید و منشور انرژی که از جهات مختلف رویکردی مشابه اما  تفاوت‌هایی اساسی از جمله در مفهوم میانجیگری و سازش و فرایند آیینی آن دارند، مورد ارزیابی قرارگرفته است. از نظر نویسندگان این مقاله، میانجیگری با توجه به ویژگی‌های خاص دعاوی سرمایه‌گذاری می‌تواند به عنوان روش کارآمد حل و فصل این دعاوی معرفی گردد

کلیدواژه‌ها