جایگاه داوری در نظام حقوقی ایران و آمریکا با تأکید بر قوانین داخلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی، گروه حقوق، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران.

2 استادیار،گروه علوم سیاسی،واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران.

3 استادیار، گروه حقوق،واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران.

چکیده

در دنیای امروزی، طرفین اختلاف به خاطر بهره جستن از مزایای داوری به عنوان روش جایگزین دادگاه ها در کشورهای پیشرفته به استفاده دادگاه ها به عنوان مرجع حل و فصل اختلافات ، ترغیب می شوند. سوال اصلی، آیا داوری در کشور آمریکا، قوانین فدرال و ایالتی ایالات متحده آمریکا بسیار تخصصی تر از ایران است به طوری که با هموار نمودن موانع قانونی و دخالت کمتر سیستم قضایی، باعث تشویق عموم جامعه به استفاده از این روش حل و فصل اختلافات شده است مقاله حاضرکاربردی و روش آن کتابخانه ای و هدف آن جایگاه داوری در نظام حقوقی ایران و آمریکا با تأکید بر قوانین داخلی می باشد. در نتیجه مسئولیت مدنی داوران در ایالات متحده به حداقل کاهش داده شده و اختیارات داوران به مراتب وسعت داده شده ، در حالی که در حقوق داوری ایران در اکثر این زمینه ها با موانع عدیده ای روبرو می باشیم

کلیدواژه‌ها