بررسی نقش بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای در فرآیند مناقشه قره باغ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو

2 استادیار دانشگاه آزاد تبریز، تبریز، ایران

3 استاد حقوق بین الملل، استاد گروه حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

مناقشه قره‌باغ یکی از مناقشات قدیمی‌در سرزمین‌های تحت سیطره اتحاد جماهیر شوروی سابق و در داخل خاک جمهور ی آذربایجان که به جهت تاثیر گذاری در ثبات و امنیت منطقه قفقاز و جایگاه ویژه ای که در سیاست خارجی قدرت‌های منطقه ای و فرامنطقه ای داشته است از اهمیت فوق العاده ای برخوردار بوده و توجهات جامعه جهانی را به خود معطوف داشته است. این مناقشه دارای ریشه‌ها و زمینه‌های تاریخی که از ادعاها و اختلافات قومی‌مذهبی و سرزمینی گرفته تا سیاست‌ها و اهداف افراط گرایانه احزاب و گروه‌های ملی گرا و همینطور منافع اقتصادی و سیاسی دولت‌های منطقه ای و فرا منطقه ای را درخود جای داده علیرغم محدود بودن در یک دایره کوچک جغرافیایی ابعاد و پیامد‌های منطقه ای و بین المللی داشته و موجبات موضع‌گیرهای دولت‌های منطقه و جهان را فراهم ساخته است.
در این مقاله به اهمیت و جایگاه مناقشه قره‌باغ در سیاست‌های خارجی دولت‌های منطقه ای و فرا منطقه ای پرداخته و سعی می‌کنیم اهداف بر منافع سیاست‌ها و نقش اینگونه دولت‌ها در مناقشه یاد شده را مورد بحث و بررسی قرار میدهیم.

کلیدواژه‌ها