مدلسازی شناسایی انگیزه‌های درج نظر مشتریان در وب سایت‌های فروش محصول در جوامع مختلف

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری بازاریابی، واحد عجبشیر، دانشگاه آزاد اسلامی، عجبشیر، ایران.

2 استادیار گروه مدیریت، واحد عجبشیر، دانشگاه آزاد اسلامی، عبشیر، ایران

3 استادیار گروه مدیریت، واحد عجب شیر، دانشگاه آزاد اسلامی، عجب شیر، ایران.

4 دانشیار گروه اقثصاد، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل انگیزش مشتریان برای درج نظر در وب سایت‌های فروش محصول در پی یافتن پاسخ برای این سوال‌ها می‌باشد: مؤلفه‌های انگیزه‌های درج نظر مشتریان در وب سایت‌های فروش محصول کدامند؟ مدل انگیزش مشتریان برای درج نظر در وب سایت‌های فروش محصول چگونه است؟ این تحقیق بر اساس هدف، تبیینی و اکتشافی و بر حسب نتیجه این تحقیق از نوع توسعه‌ای بوده و همچنین از نظر گردآوری اطلاعات این پژوهش آمیخته می‌باشد. در بخش کیفی پژوهش جامعة آماری این تحقیق خبرگان و مدیران فروش در سه سایت دیجی کالا، ترب و او کالا می‌باشد. بر اساس بررسی‌های به عمل آمده از مبانی نظری و مصاحبه‌های باز جمع‌آوری شده از خبرگان و مدیران فروش در سه سایت دیجی کالا، ترب و اوکالا در قالب پیاده‌سازی تکنیک دلفی و با تفکیک زیر معیارهای 65 گانه در قالب 16 معیار اصلی و در قالب 6 بعد اصلی، علاقه به مشارکت در محصول و خدمت، کمک به پیشرو بودن سازمان، انگیزه‌های شخصی مشتریان، به روز رسانی محصول و نام و نشان تجاری، بهبود ابعاد بازاریابی سازمان و خوش بینی به ایجاد تغییر، به عنوان ابعاد انگیزه‌های درج نظر مشتریان در وب سایت‌های فروش محصول شناسایی شدند.

کلیدواژه‌ها