بررسی تطبیقی کارنامه‌ی هیات موتلفه اسلامی در دوران اصلاحات و اصول‌گرایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه علوم سیاسی، دانشکده علوم سیاسی، دانشگاه آزاد تهران مرکزی، تهران، ایران.

2 استادیار گروه علوم سیاسی،واحد تهران مرکز،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران

3 استاد گروه علوم سیاسی، دانشکده علوم سیاسی ، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز، تهران، ایران.

چکیده

حزب موتلفه اسلامی یکی از احزاب با سابقه در تاریخ سیاسی معاصر ایران می‌باشد که در تاریخ چندین ساله‌‌اش فراز و فرود زیادی را با دولت‌های مختلف روی کار آمده داشته است.
هیئت‌های مؤتلفه در زمان ایجاد به شدت تحت تأثیر اندیشه‌های آیت ‌الله خمینی بودند و برای نخستین بار، در تظاهرات ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ و ترور حسنعلی منصور، نقش ایفا کردند و در انقلاب اسلامی نیز، علیه حکومت پهلوی فعالیت نمودند. پس از پیروزی انقلاب و تشکیل نظام جمهوری اسلامی، به منسجم‌ترین نیروی سیاسی جناح راست بدل شدند و یکی از پرنفوذترین جناح‌ها در حزب جمهوری اسلامی بشمار می‌آمدند. در این تحقیق به بررسی تطبیقی کارنامه این حزب در مقوله‌‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی می‌پردازیم که هدف اصلی ما نیز می‌باشد. سوال اصلی پژوهش : در دوران اصلاحات تا پایان دوران اصول‌گرایی هیأت موتلفه اسلامی چه مواضعی در قبال دولت‌های حاضر داشته است؟ و فرضیه اصلی نیز : رفتار هیأت موتلفه اسلامی با دولت‌های روی کار آمده بنا بر اصول حزبی متفاوت بوده است. نتایج حاصله نیز بسته به دولت روی کار آمده و مولفه‌‌های فوق متفاوت بوده زمانی از دولت حمایت کرده و زمانی نیز مخالف سر سخت دولت بوده اند.

کلیدواژه‌ها