سیاست و عملکرد دولت‌های جمهوری اسلامی ایران در رابطه با اقلیت های استان خوزستان (دوره هشت ساله ریاست جمهوری دکتر احمدی نژاد به عنوان دولتی اصولگرا)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم سیاسی گرایش مسایل ایران، گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران.

3 دانشیار، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران

4 استادیار، گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

ایران کشوری چند فرهنگی است و تنوع قومی و زبانی موجود در آن یکی از ویژگی های شاخص این کشور به شمار میرود استان خوزستان از نظر تاریخی یکی از کهن ترین مناطق کشور می باشد و از دیرباز دارای تمدن و فرهنگی درخشان بوده است علاوه بر این تنوع قومی موجود در این استان آن را به محل تلاقی فرهنگ های مختلف تبدیل کرده که در عین تاثیرپذیری متقابل نمود خاص خود را نیز حفظ کرده اند شناخت فرهنگ و تمدن هر ملت بهترین و روشن ترین راه برای ساختن آینده آنهاست از سویی دیگر جمع آوری و به نمایش گذاشتن اداب و رسوم و فرهنگ اقوام مختلف می تواند نقش مهمی در تبیین فرهنگ این اقوام و منطقه ایفا کند بنابراین نیاز به اجرای سیاست های دولت مرکزی در زمان ریاست جمهوری احزاب مختلف بایستی به شیوه ای عادلانه اجرا گردد.هدف از این مطالعه بررسی سیاست و عملکرد دولت‌های جمهوری اسلامی ایران در رابطه با اقلیت های استان خوزستان(دوره هشت ساله ریاست جمهوری دکتر احمدی نژاد به عنوان دولتی اصولگرا) می باشد، روش تحقیق کاربردی و از حیث روش شناسی به صورت کیفی و انجام مصاحبه های نیمه باز توسط جامعه آماری خبرگان شامل اساتید قوم شتاسی استان خوزستان ، مدیران اجرایی و روسای اقوام و... صورت پذیرفته و میزان مولفه های 16گانه مورد نظر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها