امکان سنجی نظارت حقوقی هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری نسبت به تصمیمات اداری با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه و انگلیس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده حقوق پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران

2 دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

3 دانشیار، هیات علمی دانشگاه تهران

چکیده

نظارت حقوقی، به عنوان نوعی نظارت اولیه و مستقیم نیرویی پیشران و تسریع‌کننده روند دادرسی در دیوان عدالت اداری می‌باشد.هدف این پژوهش بررسی امکان کارکرد نظارت حقوقی هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری است و در واقع مساله آن است که آیا اساسا نقش نظارت حقوقی هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری موجه است ،لذا این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی و به صورت کتابخانه‌ای با بررسی قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و صلاحیت، وظایف و رویه دیوان عدالت اداری، کارکرد نظارت حقوقی هیات‌های تخصصی را مورد مطالعه قرار داده است.
نتایج نشان داد که ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به نوعی بیانگر مبنای قانونی نقش نظارت حقوقی هیات-های تخصصی می‌باشد. تصمیمات هیات‌های تخصصی در قالب نظریه در ارتباط با اعلام تشابه، تعارض آرا، خلاف شرع بودن مصوبه ، اعلام نظریه مبنی بر قرار اعمال ماده 85 و اعمال نظارت ماده 91 قانون دیوان از جمله موارد اعمال نظارت حقوقی این هیات‌های تخصصی می-باشد.
در واقع کلیه اظهار نظرهای هیات‌های تخصصی بجز موارد عدم ابطال مصوبات در قالب صدور رای جزء نظریه مشورتی محسوب شده و از موارد کارکرد نظارت حقوقی هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری بشمار می-آید.

کلیدواژه‌ها