نقش جامعه شناسی سرمایه انسانی در امنیت اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه فرهنگیان

10.30510/psi.2022.275673.1587

چکیده

ازآنجاکه تقویت سرمایه انسانی به‌عنوان وجه تمایز سطح توسعه‌یافتگی کشورها، زمینه ارتقای بهره‌وری عوامل تولید، حمایت از تولید ملی و تقویت توان رقابت‌پذیری را فراهم می‌آورد، به همین دلیل، نقش سرمایه انسانی در تحقق رشد و توسعه پایدار اقتصادی از اهمیت مضاعفی برخوردار است تا آنجا که بهره‌مندی از ظرفیت بالقوه سرمایه انسانی به افزایش مقاومت اقتصادی، برقراری ثبات و امنیت اقتصادی و درنهایت، تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در کشور می‌انجامد.با توجه به اینکه بهره نگرفتن از ظرفیت سرمایه انسانی علاوه بر هدر رفت منابع، با ایجاد تبعات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در سطح جامعه، امنیت ملی کشور را تهدید می‌کند، ازاین‌رو، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به بهره‌مندی از ظرفیت سرمایه انسانی در کشور اشاره دارد. با توجه به اهمیت این موضوع، در مطالعه پیش رو به‌جایگاه سرمایه انسانی در اقتصاد مقاومتی اشاره و به دلیل کیفی بودن سرمایه انسانی، از گزارش‌های مجمع جهانی اقتصاد در سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ میلادی، استفاده‌شده است. در گزارش ۲۰۱۵ میلادی، ایران با کسب امتیاز 2/63 (با ۱۴ پله بهبود) در جایگاه ۸۰ سرمایه انسانی در بین ۱۲۴ کشور دنیا قرارگرفته بود.

کلیدواژه‌ها