رویکردی سیاسی در تفسیر هرمنوتیکی جرم سیاسی در قوانین موضوعه با تاکید بر رفتار سیاسی حاکمیت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی

2 عضو هیت علمی

3 0

چکیده

چکیده:
با توجه به حساسیت‌هایی که در خصوص (حتی) تعریف جرم سیاسی و تفکیک آن با دیگر جرائم امنیتی وجود دارد، عملاً تعیین مصادیق جرم سیاسی و... یکی از مباحثی بوده است که از دیرباز محل نزاع تئوریک بوده است، با توجه به رویکردهای تأویل گرایی که در علوم انسانی تعریف‌شده است؛ در برخی از مواقع باید ارجاع بازخوانش و فهمیدن و حتی تفکیک را به مخاطب سپرد، این امر از لحاظ کاربردی می‌تواند ما را به‌سوی این نکته رهنمون سازد؛ که تعریف ضابطه‌های دقیق، مصادیق شفاف و حتی آیین دادرسی خاص برای این نوع از مجرمین این جرائم با رعایت مسائلی همچون حضور هیئت‌منصفه و امثالهم لازم و ضروری بوده درنتیجه باعث می‌شود دستگاه عدالت کیفری در رسیدگی قضایی بدین جرائم بر اساس معیارهای اصلی حقوقی همانند (عدالت، انصاف، وجدان قضایی، اصول دادرسی منصفانه و...) رفتار سیاسی حاکمیت ها منطبق با قوانین بین المللی تطابقت بیشتری دارد، دقت نمایند.

کلیدواژه‌ها