بررسی جرم شناختی نسل کشی با تاکید بر قضیه میانمار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ;گروه حقوق کیفری و جرمشناسی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

2 گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، پردیس قم، دانشگاه تهران، قم، ایران

چکیده

یکی از فجیع ترین جنایاتی که برخی از انسان ها علیه هم نوعان خود مرتکب می شوند نسل کشی می باشد.در طول تاریخ این جرم به کرّات به وقوع پیوسته و در سال های اخیر نیز در سرزمین میانمار ارتکاب یافته و هزاران انسان به جهت تعلق به یک گروه مذهبی خاص(مسلمانان) مورد هجمه مرتکبین جرم نسل کشی قرار گرفته و به طرز فجیعی مورد جنایت واقع شده اند. وجه تمایز جرم نسل کشی از دیگر جرایم داخل در صلاحیت دیوان کیفری بین المللی تعلق قربانیان این جرم به یک گروه خاص قومی، ملّی، نژادی یا مذهبی می باشد و جنایت نسل کشی ارتکابی در کشور میانمار نیز با درنظرگرفتن تعلق قربانیان به گروه مذهبی مسلمانان ارتکاب یافته است. در این مقاله سعی خواهد شد جنایت نسل کشی با رویکرد جرم شناختی مورد بررسی قرار گرفته و در این رهگذر وضعیت میانمار به عنوان یکی از مصادیق سرزمین هایی که نسل کشی در آن جا به وقوع پیوسته است تبیین گردد.

کلیدواژه‌ها