جامعه شناسی مدیریت شهری از منظر فقهی - حقوقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 آزاد

2 دانشیار گروه حقوق، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی،، نجف آباد، ایران (نویسنده مسئول)

چکیده

درجامعه شناسی مدیریت شهری بدنبال یافتن ضوابط و سیاست های حاکم بر مدیریت شهری هستیم که اجرای آن نیازمند بستر اجتماعی است تا با تکیه بر آن فعالیت هایش را به صورت مطلوب تری مدیریت نمایند و در این راستا باید لایه های مختلف آن فقه را وارد نمود و بخش های معارض را حذف و یا تعدیل و مناسب سازی نمود.رعایت و پیاده سازی موازین فقهی باعث می شود که روح توحیدی و الهی وجود داشته و رنگ و بوی معنویت احساس شود که این نقطه امتیاز مدیریت فقهی شهری از مدیریت صرفا سکولار و بشر ساخته است. به موجب این مقاله علاوه بر تحلیل فقهی به این مهم دست یافته شده است که ضوابط و سیاست های حاکم بر مدیریت شهری با مواردی مانند آموزش حقوق شهروندی ، اتخاذ رویکرد شهروند مداری ، اصلاح نظام اداری و مراعات حقوق شهروندی ، تاثیر در کاهش جرایم و پیشگیری از آن ، و...امکان نقش آفرینی در راستای ارتقای حقوق را در جامعه دارد.
واژگان کلیدی : فقه ، حقوق ، شهروندی ،مدیریت شهری,جامعه شناسی
حاکم بر مدیریت شهری با مواردی مانند آموزش حقوق شهروندی ، اتخاذ رویکرد شهروند مداری ، اصلاح نظام اداری و مراعات حقوق شهروندی ، تاثیر در کاهش جرایم و پیشگیری از آن ، و...امکان نقش آفرینی در راستای ارتقای حقوق را در جامعه دارد.
واژگان کلیدی : فقه ، حقوق ، شهروندی ،مدیریت شهری,جامعه شناسی

کلیدواژه‌ها