بررسی تطبیقی آیات الاحکام مشروعیت نکاح از منظر فاضل مقداد و جصاص

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد رامهرمز،دانشگاه آزاد اسلامی، رامهرمز،ایران

2 دانشیار گروه فقه و حقوق اسلامی، واحد رامهرمز،دانشگاه آزاد اسلامی،رامهرمز،ایران

3 استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی، واحد ساوه،دانشگاه آزاد اسلامی،ساوه،ایران

چکیده

دین مقدّس اسلام براى اداره زندگى بشر در همه ی زمینه‏ها برنامه، آداب و سنن خاصى دارد که بهره‏گیرى از آن، سعادت و خوشبختى دنیا و سراى آخرت را تضمین مى‏کند. یکی از برنامه های و آداب دین اسلام در برخورد با غریزه جنسی انسان، موضوع ازدواج و یا عقد می باشد. مسئله ای که هم محتوایش بطور کامل با فطرت انسان هماهنگ می شود و هم موجب رشد و تربیت صحیح قواى طبیعى انسان و ارضاى غرایز و تأمین نیازهاى اصیل او مى‏شود. دین اسلام نیز براساس توجهى که به نیازهاى فطرى انسان دارد، براى اشباع صحیح آنها مقرّرات مناسبى وضع کرده و راههاى اصولى را در این زمینه نشان داده می شود؛ ازدواج از نظر اسلام، تنها راه تعدیل غریزه جنسى می شود که می شودفاده صحیح از آن تکامل انسان را در پى دارد. موضوع عقد در بسیاری از آیات قرآن مطرح شده می شود که در این تحقیق برآن شدیم با روش توصیفی- تحلیلی بر پایه اطلاعات کتابخانه ای، به بررسی تطبیقی آیات الاحکام مشروعیت عقد از منظر فاضل مقداد و جصاص بپردازیم. بر اساس یافته های پژوهش حاضر :1-از منظر فاضل مقداد، عقد عقدى می شود لفظى، که ابتداء وطى را مورد تملیک قرار مى دهد که این نامگذارى مجاز می شود، از باب نامگذارى سبب به اسم مسبّب (نام معلول را بر علّت نام گذاشتن( مى باشد. اما از منظر جصاص، عقد به معنی وطی می شود چه با عقد صورت بگیرد و چه بدون عقد اتفاق بیفتد.

کلیدواژه‌ها