سیاست جنایی ایران در پیشگیری از جعل اسناد خودرو با رویکرد انتظامی و ثبتی "

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه علامه طباطبائی

2 استادیارحقوق جزا و جرم شناسی ، دانشگاه علامه طباطبائی

3 استاد تمام گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

چکیده

بزه «جعل اسناد» در حقیقت به عنوان نوع رایج جرم جعل از جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی به شمار می آید، که می تواند بر امنیت عمومی کشور تأثیرات منفی بگذارد و از آنجا که پیشرفت علم و دانش، ابزارها و وسایل تغییر و تحریف در اسناد را در اختیار جاعلان اسناد قرار داده است، ضرورت دارد که متقابلاً با به کارگیری تجهیزات و روش های علمی، در جهت تشخیص و شناسایی اسناد مجعول گام برداشت. در واقع با استفاده از روش کشف علمی جرایم یا همان «پلیس علمی» می توان در تشخیص جعل اسناد در اکثر قریب به اتفاق موارد به نتایجی صحیح و قابل قبول با ضریب اطمینان بالا و کمترین خطا دست یافت.

اقدامات پلیس و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در جامعه می تواند در پیشگیری و کاهش جرایم جعل اسناد موثر واقع گردد ، چون عنوان مقاله پیشگیری از جعل اسناد اتومبیل با رویکرد انتظامی وثبتی بوده. ابتدا تعریفی اختصاری از جعل سند ومبانی پیشگیری از آن ارائه نموده و در پی آن چندین انگیزه و عامل راکه موجب جعل اسناد رسمی می شود با ذکر مثال برشمرده ایم و در دامنه سخن و نتیجه گیری نیز راه های پیشگیری از جعل اسناد رسمی خودرو را مختصر بیان نموده ایم. گر چه تا جامعه ای از علم و معرفت و رفاه

و آزادگی فربه و اشباع نگردد نمی توان از آن جامعه امید سلامت و عدم آلودگی های اجتماعی را داشت زیرا جعل زائیده فقر و جهالت و رشد نیافتگی ملل می باشد.

کلیدواژه‌ها