تأمین خصوصی هزینه‌های تبلیغات داوطلبان انتخابات سیاسی.

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، ایران.

2 استادیار، گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، ایران.

3 دانشجوی دکتری، گروه حقوق خصوصی، پردیس البرز دانشگاه تهران، ایران.

چکیده

مفهوم «انتخابات پاک» ضرورتی آشکار درحقوق انتخاباتی را مطرح می کند. بدیهی است که افزایش مخارج انتخاباتی نتیجه بلافصل افزایش عملیات جذب پول یا به عبارت مرسوم، ثمره افزایش بی رویه منابع تامین مالی جریانات سیاسی و نامزدهای انتخاباتی است. «انتخابات پاک» بر انتخاباتی ساده و بی آلایش و عاری از نفوذ متمولان بر رقبا و رقابت های سیاسی دلالت دارد و رقابت در آن صرفاً برای اشارت بر توانایی ها و استعدادهای شخصی با توسل حدقلی به پول است نه تلاش برای نیل به قدرت سیاسی در جهت تامین منافع لابی هایی که اقدام به تامین مالی رقابت های سیاسی می کنند. این مقاله در صدد است با بررسی شیوه های تامین، شناسایی محل های تامین، معایب و مزایای این محل ها و نهایتاً محدودیت های این قبیل کمک ها را به صورت تحلیلی مورد بررسی قرار دهد تا در نهایت فرآیندی مناسب و شفاف برای تامین خصوصی هزینه های تبلیغات داوطلبان انتخابات سیاسی را ارائه نماید.

کلیدواژه‌ها