بررسی کنوانسیون ها و صلاحیت های بین المللی پیرامون کنترل دزدی دریایی در اندونزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی رشته حقوق جزا و جرم شناسی مقطع دکتری تخصصی،دانشگاه آزاد اسلامی دبی، امارات متحده عربی

2 استاد مشاور ،استادیار حقوق جنایی و جرم شناسی پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی(سمت) ایران

3 استاد راهنمااستاد مدعو دانشگاه آزاداسلامی ،دبی،امارات متحده عربی

چکیده

وجود دزدی دریایی مخصوصا در رابطه با تلاش برای سرقت که در مناطق آبی اتفاق می افتد مدت زمان زیادی است که تشخیص داده شده است. آخرین اتفاقات دزدی دریایی سومالی در کشتی اندونزیایی با گروگان گرفتن خدمه جهت تبادل با باج گیری در سطح بزرگ از دولت اندونزی و دزدی دریایی تنگه مالاکا ( در غرب کشور مالزی) بوده است که توجه انجمن جهانی را جهت شناسایی قلمرو دزدان دریایی جلب کرد که هیچ محدودیتی جهت گردش و عملکردهای آن‌ها وجود نداشت. مشکل وجود دزدی دریایی مستلزم جنبه‌های زیادی می‌باشد. بیشترین میزان حملات دزدان دریایی در مناطق آنامباس، ناتونا و جزایر مروندانگ رخ می دهد، مناطقی که دزدان دریایی از تاریکی شب برای حمله به کشتی ها استفاده می کنند. واکنش تنبیهی مقامات اندونزی نسبت به دزدان دریایی دستگیر شده نیز بشدت خفیف و سطحی است و همین موضوع موجب افزایش نگرانی مجامع جهانی شده است در اندونزی مجازات دزدان دریایی دو تا چهار سال حبس است. بنابراین مناسب است جامعه بین‌المللی دادگاهی را تأسیس کند و با تعیین میزان مجازات ثابت در مقررات آئین دادرسی خود برای جرم دزدی دریایی عدالت کیفری بین‌المللی را احیاء نماید.

کلیدواژه‌ها