سیاست خارجی ترکیه در قبال روسیه از سال 2016 تا 2019

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

2 استادیار گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

چکیده

روابط کشورها می‌تواند بر مبنای تأثیر هنجارها، تصورات و برداشت‌های بین آن‌ها زمینه همکاری یا تعارضشان را فراهم کند. روابط ترک‏ها و روس‌ها از دیرباز در قالب روابط تخاصم‌آمیز بوده است. در میان روس‌ها، تصویر سنتی ترکیه، تصویری نگران کننده بوده است. به همین دلیل در روسیه دیدگاه بدبینانه‌ای به ویژه در میان ملی‌گرایان نسبت به روابط با ترکیه وجود دارد و آن‌ها ترکیه را همچنان در اردوگاه غرب و آمریکا می‌بینند. روابط ترکیه و روسیه نیز بخصوص پس از روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه بیشتر بر اساس معرفی ترکیه به عنوان یک الگو برای سایر کشورها و نیز بهره مندی حداکثری ترکیه از منافع اقتصادی پایه گذاری شده است. روابطی که بخصوص در بازه زمانی 2016 تا 2019 دستخوش تغییرات زیادی شده است. در این پژوهش سعی شده است با استفاده از روش تحلیل تطبیقی به کشف اشتراکات و افتراق‌های میان واقعیت‌ها و فرایندهای سیاست خارجی ترکیه در رابطه با دولت تزاری روسیه در بازه زمانی 2016 تا 2019 پرداخته شود. نتایج پژوهش نشان داد که سیاست خارجی ترکیه در قبال روسیه، همواره بر اساس منافع ملی کشور ترکیه رقم خورده است. هرچند که ترکیه با توجه به عبور خطوط انتقال انرژی روسیه از خاک این کشور، به عنوان یک شریک استراتژیک و راهبردی برای روسیه بشمار می‌آید اما هرکجا که منافع ملی و اقتصادی ترکیه اقتضا نموده است، با روی آوردن و افتادن در دامان روسیه تزاری یا ایالات متحده آمریکا، سعی نموده است که هرچه بیشتر به کسب این منافع اقدام نماید.

کلیدواژه‌ها