واکاوی حقوقی نقش تفاوت های شخصیتی زوجین در استحکام خانواده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه الهیات و معارف اسلامی،دانشکده علوم انسانی،واحدخمین،دانشگاه ازاد اسلامی،خمین،ایران

2 گروه الهیات و معارف اسلامی،دانشکده علوم انسانی،واحد خمین،دانشگاه ازاد اسلامی،خمین،ایران

10.30510/psi.2022.316712.2711

چکیده

از آنجاکه چگونگی نگرش به ماهیت انسانی زن و مرد، حقوق و آزادی‌های آنان تأثیر مستقیمی بر نهاد خانواده دارد، انتخاب جهان‌بینی صحیح و همچنین وضع دقیق‌ترین قوانین برای تنظیم روابط افراد در خانواده و جامعه از اهمیت بالایی برخوردار است. زن و شوهر به عنوان ارکان اصلى و اولیه تشکیل خانواده، نقش اساسى و تعیین‏کننده‏اى در پویایى، استحکام و رشد ابعاد مختلف شخصیتى اعضاى خانواده دارند. در این پژوهش برآنیم که تفاوتهای شخصیتی زن و مرد را بررسی و نقش آن در استحکام خانواده را بیان کنیم. این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی تألیف می‌یابد. در پایان به این نتیجه رسیدیم که آموزش رمز و راز رفتاری در خانواده و چگونگی برقراری ارتباط حسنه با همسر و فرزندان، و احیای سنت‌های حسنه مذهبی و ملی از جمله راهکارهایی است که برای نهادینه کردن اخلاقیات در خانواده‌ها ضرورت دارد و نگاه اسلام به هر دو طرفین است و مورد خطاب آیات و روایات و قانون هم مردان و هم زنان‌اند و هر یک در جایگاه خود می‌توانند منشاء اثر و موجب ساختن خانواده و اجتماع سالم باشند.

کلیدواژه‌ها