وظایف و اعمال حقوقی غیر مالی قیم در قبال کودک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حقوق خصوصی،واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران.

2 گروه حقوق خصوصی،دانشگاه آزاد واحد کرج، کرج، ایران.

10.30510/psi.2022.299721.2130

چکیده

هدف ما از انجام این مقاله بررسی وظایف و اعمال حقوقی غیر مالی قیم در قبال کودک می‌باشد که به روش توصیفی و تحلیلی انجام پذیرفت، در حقوق ایران هرگاه محجور ولی خاص و وصی منصوب از طرف آن‌ها نداشته و ولایت از طرف دادگاه به شخصی واگذار شده باشد، این ولایت را "قیومت" گویند که دارای احکام ویژه‌ای است، در حقوق ایران معاملات قیم از سوی مولی‌علیه خود به سه دسته تقسیم می‌شوند: قیم برای برخی از معاملاتی که از سوی مولی‌علیه خود باید اجازه بگیرد و برخی از آن‌ها نیاز به اجازه ندارد.گروه سوم نیز برخی از معاملات است که انجام آن از سوی قیم ممنوع است. قیم در حقوق کشورهایی مانند فرانسه نماینده قانونی صغیر است و کلیه اعمال لازم برای زندگی را به نمایندگی از او انجام می‌دهد، مگر اعمالی که صغیر طبق قانون می‌تواند به تنهایی انجام دهد (مانند اعمال حقوقی مربوط به زندگی جاری). بنابراین اداره کلیه اموال صغیر به عهده قیم است و صغیر جز در موارد استثنایی که قبلاً گفته شد در آن دخالت نمی‌کند. اختیارات قیم در اداره اموال صغیر عام است بدین معنی که قیم جز در موارداستثنایی برای اداره اموال و انجام اعمال حقوقی احتیاج به اجازه شخص یا مقام دیگری ندارد.

کلیدواژه‌ها