تحلیل اخلاقی، سیاسی، اجتماعی ابتلاء انبیاء الهی از منظر ادیان توحیدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی رشته فلسفه دین( مسانل جدید کلامی) ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد اصفهان (خوراسگان ) ، اصفهان ، ایران

2 دانشیار گروه فلسفه و کلام اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان ، ایران

3 دکتر محمد رضا شمشیری، استادیار گروه فلسفه و کلام اسلامی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان ، ایران mo_shamshiri@yahoo.com

10.30510/psi.2022.311200.2501

چکیده

خداوند متعال تمام بندگان خویش را بر اساس موقعیت فردی و اجتماعی، و سیاسی در معرض امتحان و ابتلاء قرار می دهد. در این میان امتحانات انبیاء با توجه به شخصیت فردی، معنوی،سیاسی و اجتماعی و درک و علم پیامبران، متفاوت از دیگران می باشد. پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی بر مبنای اطلاعات اسنادی و کتابخانه ای با هدف بررسی تحلیل اخلاقی، سیاسی ، اجتماعی ابتلاء انبیاء الهی از منظر ادیان توحیدی تدوین یافته و درصدد بررسی این موضوع است که انبیاء الهی به‌ عنوان جزئی از مجموعه‌ی جامعه انسانی هرکدام به نحوی در ابعاد گوناگون و موارد مختلف، همواره مورد امتحانات سخت الهی قرارگرفته‌اند و این مسئله‌ای است که هرکدام از ادیان توحیدی در کتب دینی خود آن را منعکس نموده‌اند. یافته‌های پژوهش، بیان‌گر آن است که خداوند، انبیاء الهی را به خاطر رشد و تکامل، فرمانبردای و اطاعات محض، بالا بردن شأن،یادآوری و پند پذیری وتشکیل نظام سیاسی مطلوب در جامعه و...در معرض امتحان و ابتلاء قرار داده است.

کلیدواژه‌ها