ارزیابی علل ایجاد شکاف طبقاتی و رابطه آن با کاهش اعتماد به مسئولان نظام در جمهوری اسلامی‌ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دبیر علوم اجتماعی آموزش و پرورش،دبیرستان دخترانه تربیت، استان فارس ، شهرستان خنج

2 استادیار، گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل، واحد شهرضا، شهرضا، ایران

3 استادیار، گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل، واحد شهرضا، شهرضا، ایران.

10.30510/psi.2022.309124.2418

چکیده

ظهور شکاف طبقاتی و تبعیض و نابرابری درآمدی مسئولان و مردم عادی جامعه، با نمایان شدن حقوق‌های نجومی ‌برخی از مسئولان، منجر به کاهش اعتماد مردم نسبت به مسئولان نظام شده است. به ویژه در سالیان اخیر، افزایش تورم، وضع تحریم‌های اقتصادی جدید علیه ایران، رونمایی از حقوق‌های نجومی، افزایش پرونده‌های ناشی از فساد برخی از مسئولان و همچنین رکود اقتصادی موجود در بازار کار، از یک طرف باعث کاهش سطح درآمد و رفاه اقشار مختلف جامعه، به ویژه دهک‌های پائین درآمدی شده است و از طرفی اعتماد مردم نسبت به مسئولان را کاهش داده است. در این مقاله سعی می‌کنیم ابتدا به بررسی مفهوم اعتماد اجتماعی بپردازیم و سپس با ارائه داده‌هایی، میزان اعتماد مردم نسبت به مسئولان نظام جمهوری اسلامی‌ایران را بررسی کنیم. ارائه این داده‌ها می‌تواند به سیاستگذاران و مسئولان برای بهبود روابط خود با مردم جامعه کمک شایانی نماید. نتایج مطالعه ما نشان داد که به دلیل افزایش تورم، وضع تحریم‌های اقتصادی جدید، رکود در بازار کار، حقوق‌های نجومی‌برخی از مسئولان، شاهد افزایش شکاف طبقاتی در جامعه هستیم. این شکاف و نابرابری اقتصادی، منجر به افزایش بی اعتمادی مردم نسبت به مسئولان شده است.

کلیدواژه‌ها