دیپلماسی عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه علوم سیاسی،واحد بین المللی خرمشهر،دانشگاه آزاداسلامی،خرمشهر،ایران.

2 استادیار گروه علوم سیاسی، واحد اهواز،دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز ، ایران .

3 استادیارگروه علوم سیاسی، واحد اهواز، دانشگاه ازاد اسلامی، اهواز، ایران.

4 استادیارگروه علوم سیاسی،واحداهواز، دانشگاه آزاداسلامی،اهواز،ایران.

10.30510/psi.2022.346194.3552

چکیده

در دنیای کنونی، به سبب اهمیت و کارکرد مؤثر دیپلماسی عمومی، نزد تصمیم‌گیران جمهوری اسلامی ایران از جایگاه ارزنده‌ای برخوردار است و توجه جدی به آن داشته‌اند. چرا که با توجه به تهدیدات و چالش‌های بوجود آمده علیه ایران پیگیری آن امری ضروری است و بخش دفاع با تکیه بر فعالیت‌های دیپلماتیک، می‌تواند در ایجاد اعتماد و اطمینان متقابل میان کشورهای منطقه نقش اساسی و مطلوبی را ایفا نماید. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز در سال‌های اخیر توانسته است خود را به یکی از بازیگران اصلی در عرصه دیپلماسی و بالاخص دیپلماسی عمومی تبدیل نماید. سپاه پاسداران از مهم‌ترین بازوهای نظامی و سیاسی ایران در سیاست‌گذاری‌های منطقه‌ای است و می‌تواند در زمینه دیپلماسی عمومی و نشاندن ایران در قلب‌ها و افکار عمومی داخلی و منطقه‌ای خودنمایی کند. در حقیقت این سازمان، در عین فعالیت در حوزه دفاعی و نظامی به منظور دفاع از تمامیت ارضی کشور، پاسداری از ارزش‌های انقلاب اسلامی را در هر حوزه (اقتصادی، فرهنگی و …) وظیفه خود می‌داند. بنابراین در حوزه دیپلماسی عمومی حضور قاطع یافته و تلاش دارد بازیگری مؤثر در این زمینه باشد. از این‌رو، سوالی که به دغدغه جدی برای نویسنده تبدیل شده است این است که هدف سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از پیشبرد دیپلماسی عمومی در سیاست‌های خود در سال‌های اخیر چه بوده است؟

کلیدواژه‌ها