آسیب شناسی و پیامدهای مدیریت بحران در زلزله کرمانشاه در سال 1396

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو گروه علوم سیاسی

2 عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی

3 استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

10.30510/psi.2022.354700.3807

چکیده

با توجه به زلزله اخیر کرمانشاه در سال 1396 رخ داد و هم اکنون نیز بسیاری از کرمانشاهیان و همچنین مسئولین با مسائل و مشکلات آن درگیر هستند و اینکه همانطور که در رسانه ها و همچنین شبکه های اجتماعی دیده شده است مشکلات فراوانی وجود دارد که هنوز هیچگونه اقدامی برای رفع آن در نظر گرفته نشده است وجود یک پژوهش لازم به نظر می رسد تا این مسائل و مشکلات را به طور واضح بررسی کرده و نمایان سازد تا هرچه سریعتر و بهتر راه حل رفع آن درنظر گرفته شود در راستای تحقق این هدف ضرورت دارد اقدامات صورت گرفته در زمینه مددرسانی به زلزله زدگان از سوی نهادهای رسمی و مردم در جهت تدوین سیاست های مناسب مورد ارزیابی قرار گیرد. شیوه های صحیح مدیریت بحرانهای طبیعی می توانددر راه جلوگیری از وقوع حوادث محیطی بسیار موثر واقع شود پس در دسترس بودن برنامه های اجرای مناسب درواقع بحرانی از یک سو باعث تقویت بنیه و اساس جامعه در تمامی زمینه ها شده واز سوی دیگر ، میزان خساراتمالی و تلفات انسانی و از هم گسیختگی اجتماعی و اقتصادی و زیست محیطی را به شدت کاهش می دهد .

کلیدواژه‌ها