مبنا و ماهیت پاسخ علیه بزهکاری اطفال در قوانین موضوعه ایران و اسکاتلند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه تهران- فارابی، تهران، ایران

10.30510/psi.2022.312171.2544

چکیده

لزوم شناسایی علل بزهکاری اطفال و طراحی روشهای خاص برای اصلاح و درمان ایشان به منظور جلوگیری از تکرار ارتکاب جرم که همسو با تکوین شخصیت اطفال باشد از مهمترین عوامل ایجاد آیین دادرسی اطفال و قوانین مختص آن است. بر همین اساس هدف اصلی این تحقیق بررسی تطبیقی نحوه برخورد قوانین ایران ‏و اسکاتلند با اطفال است تا از یافته های غرب که در این زمینه از مطالعات جرم شناسی بهره فراوانی می‌برند استفاده ‏گردد.‏با مطالعه سیستم قضایی دو کشور تفاوت‌هایی در موضوعاتی نظیر: ارجاع پرونده، اقدامات ‏تامینی و تربیتی، نهادهای خاص، سن مسئولیت کیفری، تقسیم‌بندی مجازات‌ها، دادگاه‌های رسیدگی کننده، نقش پلیس در تحقیقات از اطفال، نقش ‏مددکار در دادرسی و ... مشخص شد. لازم به ذکر است توجه قانونگذار اسکاتلندی به یافته‌های جرم‌شناسی و بکار‌گیری آن در قوانین و همچنین ‏توسعه یافتگی آنها از برتری های قوانین اسکاتلند نسبت به ایران است.‏ با مطالعه سیستم قضایی دو کشور تفاوت‌هایی در موضوعاتی نظیر: ارجاع پرونده، اقدامات ‏تامینی و تربیتی، نهادهای خاص، سن مسئولیت کیفری، تقسیم‌بندی مجازات‌ها، دادگاه‌های رسیدگی کننده، نقش پلیس در تحقیقات از اطفال، نقش ‏مددکار در دادرسی و ... مشخص شد. لازم به ذکر است توجه قانونگذار اسکاتلندی به یافته‌های جرم‌شناسی و بکار‌گیری آن در قوانین و همچنین ‏توسعه یافتگی آنها از برتری های قوانین اسکاتلند نسبت به ایران است.‏

کلیدواژه‌ها