چالشهای ساختاری نظام بین الملل و راهبردهای امنیتی آمریکا در افغانستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه خاتم النبیین کابل

2 دانشیار دانشگاه تهران

10.30510/psi.2022.293694.1941

چکیده

افعانستان به دلیل جایگاه ژئوپلتیک در نظم جهانی و چرخه قدرت فعال در آن، همواره در کانون رقابت قدرت های بزرگ قرار داشته است .از سوی دیگر سیاست قدرت های بزرگ نسبت به افغانستان همیشه متاثر از رقابت آنها در چرخه جهانی قدرت و چالش های ساختاری نظام بین الملل برآمده از چنین چرخه ای بوده است. تحولات نظام بین الملل به ویژه بعد از جنگ سرد افغانستان را به یکی از محورهای سیاست منطقه ای آمریکا تبدیل نمود. از سوی دیگر با بازتولید قدرت روسیه و خیزش چین از یک سو و شکل گیری دوران گذار در نظم جهانی ، نظام بین الملل چالش های ساختاری را نسبت به آمریکا به نمایش گذاشته است و با توجه به همسایگی دو قدرت بزرگ نظام بین الملل و چالشگر نظم هژمونیک آمریکایی با افغانستان و حضورآمریکا در آن، افغانستان به یکی از کانون های تلاقی فشارهای ساختاری نظام بین الملل و از سوی دیگر می تواند پاسخی برای چنین فشارهایی نیز باشد. بر این اساس پرسش پژوهش بر محوریت چیستی فشارهای ساختاری نظام بین الملل و راهبردهای امنیتی آمریکا در افغانستان شکل می گیرد. پژوهش حاضر ، افغانستان را به عنوان کانون ژئوپلتیکی تصور می‌نماید که از راه آن، بخشی از کنترل دینامیک قدرت کشورهای چالشگر تحقق می‌یابد. این پژوهش از راه پیوند میان نظم جهانی و ژئوپلتیک افغانستان تلاش دارد تا به یکی از مشکلات پایدار افغانستان یعنی راهبردهای امنیتی قدرت های بزرگ در آن را مورد واکاوی قرار دهد .

کلیدواژه‌ها