طراحی مدل رفتار خرید کتاب دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی در دوران همه‌گیری کرونا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت بازرگانی -بازرایابی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران.

2 استادیار گروه مدیریت - مدیریت بازرگانی، واحد مرکز بین المللی بندرانزلی، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرانزلی، ایران.

3 استادیار گروه مدیریت، واحد بندر انزلی، دانشگاه آزاد اسلامی، بندر انزلی ، ایران.

10.30510/psi.2022.357366.3862

چکیده

امروزه همگام با تحولات فناوری و دگرگونی‌های روز افزون، نهادهای فرهنگی و اجتماعی برای حفط و بقای خود نیازمند بکارگیری شیوه‌های نوین اقتصادی و راهکارهای موثر هستند. از آنجایی که کالاهای فرهنگی نیز جایگاه اقتصادی ویژه دارند؛ ناشران به عنوان تولیدکنندگان یکی از شاخص‌ترین اقلام فرهنگی یعنی کتاب به استفاده از روش‌های بازاریابی نیاز دارند. در حال حاضر با ورود رسانه اینترنت به دنیای بازاریابی می‌توان کانال‌های توزیع را تغییر داد و به اطلاع رسانی کتاب از طریق اینترنت پرداخت. بنابراین ضروری است ناشران و کتاب فروشان حضور خود را به صورت آنلاین توسعه و تقویت نمایند. این در حالی است که ویروس نوظهور کرونا چالشهای جدیدی را پیش روی صنعت چاپ قرار داده که به تبع آن فرصت‌ها و تهدیدهای جدیدی را ایجاد نموده است. از این‌رو، این مطالعه طراحی مدلی جهت تبیین رفتار خرید کتاب دانشجویان در دوران همه گیری کرونا را هدف اصلی خود قرار داده است. بر اساس نتایج، عوامل اجتماعی فرهنگی، برندسازی در حوزه کتاب، ارزش های مطالعه، ترویج و پیشبرد فروش و کیفیت محتوا و ساختار عوامل موثر بر رفتار خرید کتاب دانشجویان در دوران همه گیری کرونا شناخته شده‌اند. اولویت‌بندی این عوامل نشان داد که میزان اهمیت کلیه مؤلفه‌ها نسبت به حد متوسط معنی‌دار است و دارای اهمیت بالایی می‌باشند. بررسی معنی‌داری و اعتبارسنجی مدل نهایی نیز بیانگر آن است که مدل پژوهش در آزمون معادلات ساختاری دارای برازش است و مدل عوامل موثر بر رفتار خرید کتاب دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی در دوران همه گیری کرونا معنی‌دار و دارای برازش مطلوب می‌باشد.

کلیدواژه‌ها