استفاده از تقلید سبکی برای آموزش مهارت نوشتاری در کلاس های EFL

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه آموزش زبان انگلیسی، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران

2 استادیار گروه آموزش زبان انگلیسی، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران

10.30510/psi.2022.338544.3375

چکیده

مهارت نوشتاری همیشه بخشی جدایی ناپذیر یادگیری و به ویژه یادگیری زبان بوده است. این مقاله، پژوهشی در مورد نقش تقلید سبکی، یعنی تقلید از سبک نویسنده، در یادگیری نحوه نوشتن در کلاس های انگلیسی می باشد. بدین منظور، محقق با بهره گیری از اقدام پژوهی( تحقیق عملی) برای جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها، تلاش کرده است تا پاراگراف نویسی را با استفاده از تقلید سبکی به معلمان ضمن خدمت زبان انگلیسی آموزش دهد. از چهارده معلم انگلیسی غیربومی خواسته شد تا تقلید نزدیک و آزاد انجام دهند. یعنی ابتدا بطور آزادانه، براساس پاراگرافی که توسط محقق فراهم شده، یک قطعه مکتوب ارائه می دهند. سپس، آنها تحت تاثیر پاراگراف مدل قرار گرفته و سعی کردند به نزدیک ترین شکل ممکن و آزادانه آن را تقلید کنند تا دریابند چگونه دیدن یک پاراگراف خوب می تواند مهارت نوشتن را بهبود بخشد. محقق با پیروی از روش های تحلیل محتوا، داده ها را برای یافتن پاسخ به سؤالات تحقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. مشخص شد که تقلید نزدیک می تواند به یادگیرنده کمک کند تا بر ساختارهای هدف تسلط یابد. علاوه بر این، یافته‌های حاصل از مرحله تقلید آزاد نشان داد که تقلید سبکی به مهارت کمتری نیاز دارد نسبت به آن که به آن‌ها کمک ‌کند سبک خود را توسعه دهند. این مفاهیم در زمینه های آموزشی نیز مورد بحث قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها