بررسی و تجزیه و تحلیل کارکرد تشکیلات و مددکاری اجتماعی سازمان زنان در ایران(2)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تاریخ (ایران دوره اسلامی) ، واحد یادگار امام خمینی(ره)شهر ری، دانشگاه آزاد اسلامی،

2 استادیار گروه تاریخ ، واحد یادگار امام خمینی(ره)شهر ری، دانشگاه آزاد اسلامی،

3 استادیار گروه تاریخ ، واحد یادگار امام ره (شهر ری)،دانشگاه آزاد اسلامی ،تهران،ایران(نویسنده مسول)

چکیده

سازمان زنان ایران در سال 1345ش/1966م تشکیل شد. جمله خبری بیان شده نشان از تاسیس سازمانی زنانه در دوره پهلوی دوم دارد که هدف نهایی و رسالتش افزایش‌دادن آگاهی‌های فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی زنان ایران بود. این سازمان حدود چهارصد شعبه در سراسر ایران داشت و با ایجاد نه کمیته جداگانه اهداف خود را پیگیری می‌کرد. بیشترین تأکید سازمان زنان بر افزایش آموزش و تحصیلات زنان و دختران و فراهم‌کردن تسهیلاتی برای ورود آنها به بازار کار بود. بدین منظور کمیته بهداشت و رفاه خانواده با بودجه مشخص در برنامه پنجم عمرانی مهم‌ترین وظیفه را داشت.
مسئله پژوهش حاضر بررسی و تبیین روند تأسیس و عملکرد کمیته بهداشت و رفاه خانواده سازمان زنان است. پرسش پژوهش آن است که این کمیته با توجه به تعاریف مددکاری چه خدماتی ارائه کرده است و عوامل ضعف آن چه بوده است. این پژوهش به روش تحلیل محتوا و با تکیه‌بر منابع اصلی، اسناد آرشیوی انجام شده است.
یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد کمیته بهداشت و رفاه خانواده حوزه بهداشت و درمان، کمک به خانواده‌های بی‌سرپرست، آموزش‌های حرفه‌ای و نیز ارائه مشاوره‌های خانوادگی و حقوقی، برای رشد آگاهی و گسترش اشتغال و ارتقای نقش و جایگاه زنان در امور مختلف اجتماعی و فرهنگی، بستر مناسبی فراهم آورد و راه را برای اقدامات منسجم مددکارانه باز نمود.

کلیدواژه‌ها