سیاست جنایی افتراقی جهت پیشگیری از بزهکاری نوجوانان در جامعه، پس از خروج از کانون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، پردیس علوم و تحقیقات خوزستان، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

2 استادیار، گروه حقوق، واحد آبادان، دانشگاه آزاد اسلامی، آبادان، ایران.

3 استادیار، گروه حقوق، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

10.30510/psi.2022.362499.3989

چکیده

توسعه سیاست جنایی و کیفری افتراقی در هر کشوری یکی از ضروریات فعلی اجتماعات امروزی می باشد. چنانچه این توسعه بر مبنای سه اصل عمل به قانون اساسی و توجه به سیاست های کلان هر جامعه، رعایت اصل قطعیت و حتمیت در اجرای مقررات البته با توجه به اهدافشان و نهایتا جدی گرفتن امر آموزش در تمام سطوح زندگی، می تواند اجتماع را برای رسیدن به هدف که داشتن جامعه ای امن است نزدیک نماید. به ویژه کار در حوزه اطفال و نوجوانان که آینده سازان جامعه می باشند، مسلما نیاز به تلاش بیشتری دارد تا بتواند تضمینی برای جامعه باشد، بالاخص اگر این نوجوان بزهکار باشد. آموزه های دینی به مبانی فوق توجه ویژه ای داشته اند زیرا تحقیقات نشان می دهد که امر سیاست جنایی و کیفری افتراقی در حوزه کودکان و نوجوانان در این آموزه ها یک رویکرد امنیت محوری و بازسازگاری برای آنها دارد. به نظر می رسد این کار تنها با امر آموزش مداوم تحقق خواهد یافت تا بتواند امر پیشگیری در جامعه تحقق یابد. این تحقیق با کار میدانی از طریق مصاحبه با 30 نفر از مددجویان و نیز مطالعه نمونه هایی از افراد بزهکار در جامعه صورت گرفته است تا بتواند نقش اثرات آموزش در تحقق توسعه سیاست جنایی و کیفری افتراقی که هدف آن پیشگیرانه، بازسازگاری و امنیت محوری است جامه عمل بپوشاند.

کلیدواژه‌ها