سیاست منطقه ای امریکا در دوران ترامپ و تاثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم سیاسی

2 گروه علوم سیاسی واحد چالوس

10.30510/psi.2022.341437.3437

چکیده

با توجه به این که ایالات متحدۀ آمریکا به عنوان یکی از قدرتهای بزرگ جهانی، مؤثرترین و نافذترین بازیگر در ایجاد و گسترش مؤلفه های نظم جهانی و ضمانت از آنها می باشد پیچیدگی ها یی که در خصوص سیاست امریکا خصوصا در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ وجود داشت نوع سیاست های اتخاذی و مولفه های آن و تغییراتی که نسبت به آن در دوران ریاست جمهوری ترامپ حاصل گشت با ویژگی های نظریه واقع گرایی نئوکلاسیک در بعضی مولفه ها منطبق می باشد. لذا در این پژوهش که کتابخانه ای- اسنادی می باشد و به روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است مشخص می شود که در سیاست خارجی دولت امریکا در دوران ریاست جمهوری ترامپ به ساختار سیاسی و سیستمیک توجه خاصی شده و سطح تحلیل از نظام آنارشیک بین الملل در سطح کلان می باشد و نوع سطح تحلیل نیز با واسطه و نقش میانجیگری دولت و ادراک رئیس جمهور و لابی با سایر عوامل بوده است و در موضوع قدرت هم در سیاست داخلی و بین الملل به موازنه سازی قدرت برای حفظ امنیت با هدف تامین سایر منافع و با ائتلاف با سایر کشورها پرداخته است و در زمینه منفعت طلبی نیز در حوزه بین الملل و داخلی فعال بوده است لذا با این اوصاف درعرصه سیاست خارجی و داخلی سیاست های دولت آمریکا منطبق بر برخی مولفه های نظریه واقع گرایی نئوکلاسیک می باشد و بازتاب نظریه واقع گرایی نئوکلاسیک در سیاست های داخلی وخارجی امریکا در زمان ترامپ کاملا مشهود می باشد.

کلیدواژه‌ها