چارچوبی برای مستندسازی، انتقال و تحلیل تجربیات استانداران جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد تمام علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی

2 استادیار گروه اندیشه سیاسی در اسلام، پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی

3 دانش آموخته روابط بین الملل دانشگاه خوارزمی

4 استادیار گروه حقوق دانشگاه زابل

چکیده

چارچوبی برای مستندسازی، انتقال و تحلیل تجربیات استانداران جمهوری اسلامی ایران


استانداران به عنوان نمایندگان عالی دولت و مهم‌ترین رکن آن در هر استان محسوب می‌شوند به طوری که از تمام اختیارات اجرایی مربوط به قوه‌ی مجریه (از امور عمران و آبادی، فرهنگی گرفته تا مسائل امنیتی و حفظ نظم و ... ) در هر استان برخوردار هستند. این وظایف و نقش‌های کارکردگرایانه مهم، موجب می‌شود تا هر یک از استانداران، به مدیری با تجربه‌ها‌ی فراوان و با ویژگی‌های منحصر به فرد مبدل شوند که ضمن شناسایی نقاط قوت و ضعف استانِ تحت مدیریت خویش، نحوه‌ی برخورد و مواجهه با تمام اتفاقات خواسته و ناخواسته را نیز به خوبی شناخته و توانایی تصمیم‌سازی کلان را نیز برای آینده‌ی این مناطق و کشور دارا شوند.
از این رو، این پژوهش با علم به اهمیت این موضوع، با بهره‌گیری از مطالعه کتابخانه‌ای و اکتشافی، چارچوبی واقع‌بینانه و عینی برای مستندسازی و جمع‌آوری تجارب استانداران و همچنین انتقال آن‌ها به نسل جدید استانداران و مدیران ارشد اجرایی کشور ارائه نموده است. لذا، در ابتدا ضمن ارائه تعاریفی از مستندسازی تجربیات و روش‌های انجام این کار، به یک مدلی از مستندسازی تجربیات استاندارن با ارائه شاخص هایی رسیده و با بومی‌سازی آن، شاخص‌های جمع‌آوری و مستندسازی تجربیات استانداران را در مصادیق سیاسی، اقتصادی و عمرانی، فرهنگی و اجتماعی، مدیریتی و .. با کمک نخبگان و افراد دانشگاهی و همچنین تعدادی از جامعه آماری؛ استخراج کرده و در جداول مخصوص خود قرار داده‌ایم.
واژگان کلیدی: مستندسازی تجربیات، استانداران، جمهوری اسلامی ایران، استان، چارچوب نظری

کلیدواژه‌ها