واکاوی مبانی عقلی، متافیزیکی و فقهی ضرورت ولی‌فقیه باتاکید بر اجرای حدود

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران.

2 استادیار گروه فقه و مبانی حقوق، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.30510/psi.2022.300389.2162

چکیده

پس از عصر غیبت یکی از مسائل مهم و اساسی که بلافاصله ذهن علماء و فقهاء را به خود جلب نموده است اجرای حدود در زمان غیبت می‌باشد. بر اساس موازین شرعی از آنجایی که حق قضاوت و نیز اجرای حد برای پیامبر«صلوات الله علیه» و ائمه معصومین«علیهم السلام» و منصوبین خاص ایشان می‌باشد. تشیع و تسنن که از ولایت ارکان مهم دو مذهب می‌باشد. برای فقیه جعل ولایت که به واسطۀ قوۀ فقاهت می‌باشد، چرا که مشعر به علیت، تعلیق حکم (ولایت) بر وصف (فقاهت) می‌باشد. پس از کتاب، عقل، سنت و اجماع چهارمین منبع استخراج مبانی دینی در اسلام می‌باشد. در اسلام از ملزومات لاینفک فقه فلسفه اسلامی و کلام می‌باشد که با آن رابطه ناگسستنی داشته است. ضمن بررسی اقوال فقهی این پژوهش که به بررسی متافیزیکی و مبانی عقلی ضرورت وجود ولی‌فقیه، که به یکی از مصادیق تاثیر حضور او، یعنی در زمان غیبت اجرای حدود پرداخته است و نشان داده که حضور ولی‌فقیه علاوه-برآنکه یک ضروت نقلی ،عقلی و نیز متافیزیکی می‌باشد، در زمان غیبت توسط او اجرای حدود نیز اهمیت وجود او را دوچندان خواهد کرد. اما در این مهم در نظرگاه فقهی، نظریه انتخابی، انتصابی نیز نقش به سزایی ایفا نموده است.

کلیدواژه‌ها