آسیب شناسی سیاست گذاری زیست محیطی جمهوری اسلامی ایران بر مبنای توسعه پایدار ( با تاکید بر مدیریت آب)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه علوم سیاسی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

10.30510/psi.2022.311023.2490

چکیده

امروزه بحران آب بیش از هر مشکل دیگری، حیات بشریت را تهدید می کند و اغلب مشکلات و تنگنا های زیست محیطی، صرفا یک موضوع محلی و یا حتی ملی به شمار نمی آیند، زیرا با توجه به وابستگی متقابل و غیر متقابل تفکیک محیط زیست با مباحث کلان اجتماعی از جمله اقتصاد، فرهنگ، توسعه، سیاست و بسیاری دیگر از جنبه های مادی و معنوی حیات انسان ها، در واقع هر مشکل زیست محیطی در هر منطقه و حتی در محدوده مرز های قراردادی یک کشور، می تواند مشکلی برای کل جهان و نوع بشر به شمار آید. مسئله این پژوهش این است که بحران آب در ایران چگونه به بروز بحران سیاسی و اجتماعی منجر می شود و چه پیامدهایی دارد. سوء مدیریت بحران آب با بهم ریختن تعادل اجتماعی زمینه ساز بحران های سیاسی ، امنیتی در ایران را فراهم خواهد کرد. تجزیه و تحلیل متغیر های ذی ربط مارا به نکات جدید و بسیار ارزنده رهنمود سازد.در نتیجه حل بحران آب از طریق برنامه ریزی کلان، واقع بینانه، و مبتنی بر تعاملات منطقه ای، بین المللی، و به وسیله ی دیپلماسی فعال آب کنترل خواهد شد و در ادامه همین موضوع، نقش آفرینی (۲۲:۵۶:۰۱ ۱۴۰۰/۰۷/۲۵) نیکبخت مهدی : توسط چاپ 12 از 2 صفحه کشور در هیدروپولتیک و دیپلماسی آبی در خاورمیانه بسیار نقش بسزایی خواهد داشت. در غیر این صورت، موضوع آب به یک تنش و بحران، در کشور تبدیل شده و مشکلات عدیده ای را ایجاد خواهد کرد.

کلیدواژه‌ها