انجمن معارف و مدارس نوین در ایران و کارکردهای سیاسی و اجتماعی آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تاریخ، واحد محلات، دانشگاه آزاد اسلامی، محلات، ایران

2 استادیار گروه تاریخ، واحد محلات، دانشگاه آزاد اسلامی، محلات، ایران

3 استادیار گروه تاریخ، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه اراک، اراک، ایران

10.30510/psi.2022.307048.2383

چکیده

انجمن معارف ، انجمنی بود که در سال 1315 ق به اهتمام شخصیت هایی مانند امین الدوله و احتشام السلطنه ، با هدف تاسیس مدارس جدید و توسعه معارف در تهران تشکیل شد . این انجمن با جمع آوری اعانات و کمک های مردمی ، به روند مدرسه سازی کمک کرد .ودر مدت شش ماه مدارسی مانند افتتاحیه ، ابتدائیه ، علمیه و مظفریه را بر پا ساختند .و سه هزار دانش آموز را در این مدارس گرد آورد. علاوه بر آن انجمن در زمینه چاپ و انتشار کتاب و ترجمه و انتشار روزنامه معارف و تشکیل کلاس های بزرگ سالان اقدام کرد. اما غرض شخصی برخی از اعضا و اختلاف موجود میان آنان نگذاشت این انجمن کاملا به هدف های فرهنگی خود دست یابد .با برکناری امین الدوله انجمن دچار مشکلات فراوانی شد علاوه بر آن انجمن در زمینه چاپ و انتشار کتاب و ترجمه و انتشار روزنامه معارف و تشکیل کلاس های بزرگ سالان اقدام کرد. اما غرض شخصی برخی از اعضا و اختلاف موجود میان آنان نگذاشت این انجمن کاملا به هدف های فرهنگی خود دست یابد .با برکناری امین الدوله انجمن دچار مشکلات فراوانی شد

کلیدواژه‌ها