طراحی مدل صلاحدید بوروکرات های سطح خیابان در اجرای خط مشی‌ها (مورد مطالعه: اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مدیریت دولتی- تصمیم گیری و خط مشی گذاری، واحد اصفهان(خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران،

2 دانشیار گروه مدیریت دولتی، واحد اصفهان(خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

3 استادیار گروه مدیریت، واحد اصفهان(خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

10.30510/psi.2022.303889.2278

چکیده

بوروکرات های سطح خیابان همانطور که از نامش پیداست همان؛ ارائه دهندگان خدمات اداری و شهروندی می باشند که وابستگی های دولتی داشته و بدنه اجرایی خدمات دولتی را تشکیل می دهند که لازمه عهده دار شدن چنین مسئولیت خطیری؛ افزایش تعهد،مشارکت بیشتر و تلاش بیشتر در راستای دست یابی به اهداف سازمانی است. چنین افرادی، نقش تعیین کننده ای در نحوه ارائه خدمات و... دارند و از طرفی نیز تاثیر قابل ملاحظه ای بر زندگی مردم دارند و در یک کلام، به سادگی جنبه های قانونی روابط شهروندان با دولت را هدایت می نمایند. لیپسکی در این خصوص به نقش بی واسطه و شخصی بوروکرات های سطح خیابان اشاره کرده و تحلیل می کند که آنها بر مبنای مقاصد شخصی تصمیم گیری می کنند. به عبارت دیگر، در اجرای خط مشی (از مهمترین و چالش بر انگیزترین حوزه های مطالعاتی دانش خط گذاری ودغدغه همیشگی دولتمردان وخط مشی گذاران است که در سه سطح ؛ سازمانی، خدماتی و برنامه کاربرد دارد).

کلیدواژه‌ها