تفکیک رزمندگان و غیررزمندگان در جنگ با تاکید بر حقوق بشردوستانه در اسلام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای الهیات،دانشکده الهیات و معارف ، دانشگاه مازندران،مازندران، ایران

2 دکترای فقه و مبانی حقوق،دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم ،قم ، ایران

10.30510/psi.2022.328801.3082

چکیده

از آنجا که تاریخ زندگی بشر همواره با جنگ ها و مخاصمات، اعم ا داخلی و بین المللی همراه بوده است و در طی جنگ ها کشتارهای زیادی که بسیاری از آنها غیرعادلانه بوده صورت گرفته است، در این پژوهش در صدد هستیم تا حقوق غیررزمندگان را از رزمندگان طی درگیری ها از منظر حقوق بشردوستانه اسلامی بررسی کنیم . با توجه به رویکرد اسلام نسبت به رعایت حقوق افرادی که در جنگ شرکت ندارند و تمایز میان آنها و رزمندگان در جنگ، تفکیک این دو واجد اهمیت می باشد. زیرا اصول حقوق بشردوستانه، پیش از آنکه در اسناد بین المللی مانند کنوانسیونهای لاهه و ژنو 1949 به صورت مدون و موضوعه تدوین شود، در حقوق اسلام سابقه ای دیرینه داشته اند. این مساله در آیات قرآن کریم و سیره پیامبر اکرم(ص) و ائمه اطهار قابل مشاهده است. بررسی های انجام شده نشانگر اهمیت حقوق تمامی انسانها اعم از رزمندگان و غیررزمندگان و کرامت ذاتی افراد از دیدگاه اسلام است.

کلیدواژه‌ها