اوصاف تعهدات گشاینده اعتبار اسنادی و تأثیر ورشکستگی‌اش بر حقوق ذی‌نفع

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای گروه حقوق خصوصی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

2 استادیار گروه فقه و حقوق، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادیار گروه حقوق، واحد قم، دانشگاه جامعه‌المصطفی، قم، ایران

10.30510/psi.2022.325104.2970

چکیده

اعتبار اسنادی به عنوان پراستفاده‌ترین شیوه پرداخت، پدیده‌ای پویا و متحول است که ضوابط و مقررات حاکم بر این شیوه پرداخت، در عین توجه به منافع خریدار و فروشنده ایجاد شده و همگام با پیشرفت تکنولوژی حمل و نقل و گسترش روزافزون حجم معاملات بین المللی بارها مورد اصلاح و تغییر قرار گرفته است. در این میان طرفین اعتبار اسنادی به معنای عام، از جمله متقاضی اعتبار، گشاینده و ذی‌نفع در مقابل یکدیگر تعهداتی بر عهده دارند. برای مثال تعهد گشاینده اعتبار در برابر ذی‌نفع، تعهدی لازم، مستقل، اسنادی و معلق است. از آنجا که راه‌حل بسیاری از مسائل حقوقی جزئی در خصوص اعتبارات اسنادی، متوقف بر علم به ماهیت حقوقی تعهد گشاینده اعتبار است پس بر آن شدیم تا در این مقاله اوصاف تعهد گشاینده را بررسی نماییم. همچنین طرفین اعتبار اسنادی از جمله بانک گشاینده اعتبار ممکن است ورشکست شوند. موضوع ورشکستگی بانک گشاینده اعتبار و تأثیر آن بر حقوق ذی‌نفع اعتبار و تعهدات گشاینده اعتبار در برابر ذی‌نفع، به اصل استقلال اعتبار ارتباط نمی‌یابد، بلکه به ایفای تعهد ناشی از اعتبار مرتبط است. پرسشی که مقاله پیش رو در صدد پاسخگویی به آن می‌باشد، این است که ورشکستگی مزبور چه تأثیری بر حقوق ذی‌نفع می‌تواند داشته باشد که در این نوشتار بررسی گردیده است.

کلیدواژه‌ها