شفافیت سیاسی و راهکارهای ارتقای مشارکت مردمی در جمهوری اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهشی گروه پژوهشی مطالعات تاریخی انقلاب اسلامی

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد از دانشگاه امام صادق (ع)

10.30510/psi.2022.305616.2394

چکیده

مشارکتِ پایدار مردم در عرصه‌های مختلف شرط لازم برای تحقق مردم‌سالاری دینی است. یکی از مؤلفه‌های مهمی که موجب مشارکت پایدار مردم در حوزه‌های مختلف سیاسی می‌شود، عملکرد شفافِ مسئولان و نهادهای سیاسی است که در اصطلاح شفافیت سیاسی نامیده می‌شود. به‌بیان‌دیگر، شفافیت سیاسی زمینه‌ساز مشارکت پایدار مردم به‌شمار می‌رود، به‌طوری‌که اگر شفافیت با تمام ویژگی‌های خود مسیر تحقق را بپیماید، مشارکت مردمی و ثمرات آن نمایان خواهد شد. بر این اساس، سوال اصلی پژوهش حاضر بدین‌شرح تنظیم شده است که با درنظر گرفتن شرایط و اقتضائات جمهوری اسلامی ایران، اصل شفافیت سیاسی چگونه و با استفاده از چه راهکارهایی می‌تواند به ارتقای مشارکت سیاسیِ پایدار مردمی بیانجامد؟ جهت پاسخ به این سؤال ابتدا با استفاده از روش کانونی، وضعیت مشارکت مردمی در ایران آسیب‌شناسی و سپس کوشیده شد تا با محوریت اصل شفافیت، ذیل سه دسته‌ی سیاسی و حقوقی، ساختاری و فنی، و فرهنگی و اجتماعی، پاسخی مناسب به این آسیب‌ها ارائه‌ شود.

کلیدواژه‌ها