بررسی و تحلیل تحریم های آمریکا از منظر جامعه شناسی تاریخی (2015 – 1979)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

2 استاد تمام دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

10.30510/psi.2022.321207.2846

چکیده

روابط ایران و آمریکا پس از وقوع انقلاب اسلامی، وارد دوره ای از تنش و منازعه گردید. مجموعه ای از علل تاریخی و برآیند آن ها در بزنگاه انقلاب ایران، شرایط را برای بروز اختلافات میان دو کشور فراهم ساخت. طی چهار دهه گذشته، آمریکا از ابزارهای مختلفی جهت تعدیل یا مهار رفتارها و سیاست های منطقه ای و جهانی جمهوری اسلامی استفاده کرده که تحریم ها، یکی از آن ها است. وضع این تحریم‎ها در دوره‎های مختلف ریاست جمهوری آمریکا، با توجه به رویکرد رئیس جمهور منتخب، شدت و ضعف‎هایی داشته است. در پژوهش حاضر، با استفاده از دو کارکرد اساسی روش جامعه شناسی تاریخی، یعنی «فهم زمان حال» و «درک چگونگی تحول و تغییر آن»، ابتدا تاریخ تحریم های اعمال شده علیه ایران مطالعه و سپس با ارائه سطوح سه گانه ای از اختلافات (نظری، تاریخی و استراتژیک)، علل تاریخی این منازعات بررسی می گردد. این سطوح عبارتند از: 1) زمینه و ریشه های تاریخی منازعه میان دو کشور 2) زمینه های فکری و ایدئولوژیک 3) اختلافات استراتژیک و سیاسی.

کلیدواژه‌ها