گونه شناسی آفرینش کائنات از منظر قرآن و روایات اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای علوم قرآن و حدیث، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران.

2 استادیار گروه معارف اسلامی ، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران.

3 استادیار گروه علوم قرآن و حدیث، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران

10.30510/psi.2022.352917.3759

چکیده

آن‌چه در این نوشتار با رویکرد توصیفی‌- ‌تحلیلی و به صورت کتابخانه‌ای در پی آن هستیم، کیفیت خق و تدبیر کائنات در قرآن کریم و روایات اسلامی است. دعوت به سیر در زمین و مشاهده‌ی حسی و تجربی کیفیت آغاز آفرینش و تفکر در خلق و تدبیر کائنات، از مواردی است که خداوند متعال در قرآن کریم بر آن تأکید می ورزد. نتیجه‌ی این تأمل، فهم و ایمان بر انشا کردن نشا آخره و خروج انسان از ارض در روز قیامت است. برنامه‌ی‌ریزی شیوه‌ی زندگی مطلوب و سعادت‌مندانه از اثرات منطقی دو مرحله‌ی قبل و در نهایت موجب فلاح و رستگاری انسان است. همان‌گونه که قرآن کریم تبیان هر چیزی است، تبیین کننده‌ی این ثقل اکبر نیز انسان‌های کاملی هم‌چون ائمه‌ی معصومین(علیهم‌السلام) می‌باشند. بیش از چهارده قرن پیش حضرت علی(علیه‌السلام) و سایر ائمه‌ی معصومین(علیهم‌السلام) در سخنان خود و در راستای فهم بهتر قرآن کریم، ابداء و انشاء کائنات و خلق انسان را به گونه‌ای شرح داده‌اند که با وجود ادعای پیشرفت علوم تجربی، انسان کنونی هنوز به درک بسیاری از مراحل و مفاهیم آن نایل نیامده است. در این مقاله کیفیت خلق و تدبیر کائنات از منظر قرآن کریم و روایات اسلامی تشریح گردیده است.

کلیدواژه‌ها