بررسی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر شاخص بورس اوراق بهادار تهران : مقایسه مدل‌های شبکه عصبی و رگرسیونی VAR

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استادیار، گروه مالی، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران.

3 دانشیار، گروه ریاضی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

بسیاری از پژوهش ها در علم مالی بر پیش بینی دقیق ها با در نظر داشتن ریسک سرمایه گذاری تمرکز داشته اند. بازار سهام نهاد جمع آوری پس اندازها و نقدینگی بخش خصوصی به منظور تأمین مالی پروژه های سرمایه گذاری بلندمدت است. شاخص های این بازار تحت تأثیر عوامل متعددی قرار دارند که یکی از مهم ترین این عوامل متغیرهای اقتصادی می باشند. با توجه به نقش کلیدی متغیرهای کلان اقتصادی و تأثیر آن بر شاخص بورس اوراق باردار با توجه به رفتار غیرخطی شاخص کل بورس اوراق بهادار، عملاً سرمایهگذاران، مدیران مالی و فعالان اقتصادی را در شرایط ریسک کلان قرار خواهد داد، لذا پیشبینی حرکت شاخص که یکی از بحث‌برانگیزترین موضوعات در امور مالی است، بسیار حائز اهمیت است. پژوهش حاضر به مقایسه مدل‌های شبکه عصبی و سری زمانی در تأثیر متغیرهای کلان بر شاخص بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد. بدین ‌جهت مدل شبکه‌ عصبی پروسپترونی چندلایه و رگرسیونی مدل VAR مورد بررسی قرارگرفته‌اند. شاخص بازار بورس تهران در بازه زمانی فروردین 1392 تا اسفند 1398 به‌عنوان جامعه آماری انتخاب‌شده است. به‌منظور داشتن معیاری برای مقایسه از چهار معیار : خطای ریشه میانگین مربع خطا، میانگین قدر مطلق درصد خطا، میانگین قدر مطلق خطا و ضریب تعیین استفاده‌شده است. بررسی کارایی شبکه طراحی‌شده عصبی و رگرسیون معیارهای خطای پیش‌بینی نشان داد که مدل شبکه عصبی ازلحاظ معیار خطا نسبت به مدل سری VAR برتری دارد.

کلیدواژه‌ها