مقایسه تطبیقی قراردادهای بیع متقابل و قراردادهای جدید نفتی از منظر مالی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه اقتصاد و انرژی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

2 گروه اقتصاد و انرژی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران (نویسنده مسئول)

10.30510/psi.2022.362202.3983

چکیده

تأمین حجم بسیار بالای سرمایه‌گذاری در بخش‌های بالادستی صنعت نفت به ویژه اکتشاف و توسعه میدان‌ها، کشورهای در حال توسعه از جمله ایران را در اجرای پروژه‌های نفتی با مشکل مواجه می‌کند. یکی از روش‌های جبران کمبود سرمایه و منابع مالی مورد نیاز، انعقاد قرارداد با شرکت‌های معتبر بین‌المللی می‌باشد و ازآنجاکه فعالیت در بخش بالادستی صنعت نفت و گاز بسیار سودآور است، این شرکت‌ها انگیزه بالایی برای سرمایه‌گذاری دارند. همواره پروژه‌های صنعت نفت، از پروژه‌های با ریسک بالا بوده و ویژگی‌های مالی قراردادهای نفتی نقش مهمی در موفقیت اجرای آن‌ها دارد، لذا ساختار نظام مالی در قراردادهای نفتی باید به دقت مورد توجه قرار گیرد. در مقاله حاضر ضمن بیان چارچوب نظام مالی قرارداد بیع متقابل و قراردادهای نفتی ایران و معرفی مطالعات انجام شده مرتبط با این پژوهش، جوانب مختلف دو قرارداد از حیث ویژگی‌های مختلف با استفاده از روش تاپسیس مقایسه و به واکاوی این مسئله پرداخته شده است. با توجه به نتایج حاصل از روش تصمیم گیری تاپسیس، مولفه های هزینه های تکلیفی پیمانکار، انعطاف پذیری‏ منطقی در شرح کار پیمانکار، برداشت صیانتی از مخزن و تامین و جذب سرمایه گذاری خارجی از اولویت بالایی برخوردار بودند. بر اساس معیارهای معرفی شده، قرارداد IPC به عنوان قرارداد مناسب برای صنعت نفت ایران شناسایی شد.

کلیدواژه‌ها