پیشگیری وضعی و اجتماعی از بزه‌دیدگی اطفال در فضای مجازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق کیفری،گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان، ایران

2 استادیار گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، ایران

3 استادیار گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد کاووس و مینودشت، ایران

4 استادیار گروه حقوق،دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان،ایران

چکیده

فضای مجازی در کنار مزایای بی‌شماری که برای ابعاد مختلف زندگی بشر محقق ساخته است، در برخی از موارد تبدیل به بستری نامناسب برای ارتکاب جرایم می‌گردد که از معایب فضای مجازی محسوب می‌شود. در این پژوهش، یکی از مهمترین این موضوعات، یعنی جرایم علیه اطفال در فضای مجازی و بزه‌دیدگی کودکان در این فضا را مورد مطالعه قرار داده‌ایم و راهکارهای پیشگیری وضعی و اجمتماعی در قبال آن را سنجیده‌ایم. به واسطه کودک بودن بزه‌دیدگانِ این دست جرایم و برانگیختگی حساسیت جامعه بر روی این گروه سنی، انتظاراتی از حقوق کیفری متصور است که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق بیانگر این است که جرایم مختلفی نظیر جرایم جنسی، هرزه‌نگاری مجازی، پدوفیلی، درز اطلاعات از طریق کودکان، توهین، خرید و فروش مواد مخدر به سنین پایین، مزاحت و تعرض و غیره از طریق فضای مجازی علیه کودکان رخ می‌دهد که البته دلایل مختلفی دارد و در قبال آن راهکارهای پیشگیری وضعی و اجتماعی نظیر پیش‌بینی سیم کارت و اینترنت مخصوص کودکان پیش‌بینی شده است که امری قابل دفاع بوده و توانسته است از حجم جرایم در فضای مجازی علیه کودکان بکاهد، هرچند که همچنان ظرفیت‌های بیشتری در این حوزه وجود دارد و باید توسط نهادهای ذیربط دولتی و غیردولتی به آنها توجه شود و در این خصوص از تجربیات سایر کشورها بهره‌برداری گردد.

کلیدواژه‌ها